بدنه خبر

خانه /رشد همکاری های بین المللی ...

رشد همکاری های بین المللی دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه / 17 آذر 1399


نسبت مقالات با همکار بین المللی به کل مقالات منتشر شده یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری میزان همکاری‌های بین المللی است.
 این نسبت برای دانشگاه خلیج فارس بر پایه اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس، در سال ۱۳۹۲ برابر ۲۴ درصد بود که در سال گذشته به ۳۱ درصد و در سال جاری به ۳۶ درصد رسیده است.
همکاران بین المللی دانشگاه خلیج فارس در سال جاری از ۴۱ کشور مختلف بوده‌اند که از این میان، بیشترین تعداد همکاری با کشورهای استرالیا و ایتالیا بوده‌است. پس از این دو کشور، ایالات متحده آمریکا و چین قرار دارند.
 
آرشیو اخبار