بدنه خبر

خانه /رتبه بندی تایمز دانشگاه ها و ...

رتبه بندی تایمز دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در سال 2023 منتشر شد.

جمعه / 22 مهر 1401

در این رتبه‌بندی که شامل 1779 دانشگاه از سراسر دنیا است، 65  موسسه از کشور ایران توانسته‌اند وارد شوند. (نمودار زیر تعداد موسسات ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.)

 


دانشگاه خلیج فارس با کسب رتبه جهانی 1200-1500 در میان دانشگاه‌های ایرانی، رتبه 49 را کسب نموده است. تعداد 35 دانشگاه جامع از ایران در این لیست حاضر هستند. در ادامه لیست موسسات ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی را مشاهده می‌کنید:

 
 

رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج زمینه‌ی آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۲ درصد) و چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایه‌ی ۱۳ سنجه‌ی کمی ارزیابی می‌کند.

نتیجه ارزیابی دانشگاه خلیج فارس به شرح زیر است:
 

 
آرشیو اخبار