بدنه خبر

خانه /ارتقاء جایگاه دانشگاه خلیج ...

ارتقاء جایگاه دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی تایمز

چهارشنبه / 04 آبان 1401 

📃 در رتبه بندی سال 2023 دانشگاه‌های جهان که توسط موسسه تایمز صورت پذیرفت، 32 دانشگاه جامع از کشور ایران حضور دارند که دانشگاه خلیج فارس در رتبه 17 قرار گرفت.

 

از مهمترین دستاوردهای دانشگاه براساس شاخص‌های اعلام شده در این رتبه‌بندی:

کسب رتبه 5 دانشگاه‌های جامع در شاخص درآمد صنعتی و افزایش 10 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

کسب رتبه 6 دانشگاه‌های جامع در شاخص چشم‌انداز جهانی و افزایش 8 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

کسب رتبه 14 دانشگاه‌های جامع در شاخص استنادات و افزایش 8 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

کسب رتبه 20 دانشگاه‌های جامع در شاخص پژوهش و افزایش 10 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

کسب رتبه 28 دانشگاه‌های جامع در شاخص آموزش و افزایش 1 رتبه‌ای نسبت به سال 2022

 

📃 رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج زمینه‌ی آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۲ درصد) و چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایه‌ی ۱۳ سنجه‌ی کمی ارزیابی می‌کند. اطلاعات مورد استفاده در رتبه‌بندی 2023 مربوط به داده‌های سال‌‌های 2019 و 2020 است.

 
 


دانشگاه خلیج فارس طی 5سال گذشته در چند شاخص از جمله سرانه مقالات، تعداد استنادات، همکاری‌های بین‌المللی و درآمدهای حاصل از ارتباط با صنعت و جامعه، سرعت رشد بسیار مناسبی (در مقایسه با دانشگاه‌های جامع) داشته است.

 
🌐برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه شود:
/_JRS/Files/News/times2023.pdf

 
 
آرشیو اخبار