بدنه خبر

خانه /نتایج رتبه بندی ISC سال ...

نتایج رتبه بندی ISC سال 1399-1400

پنجشنبه / 19 آبان 1401

 📃بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانشگاه خلیج فارس در سال 1399-1400 توانسته است رتبه 43 را درمیان 100 دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی (با عنوان رتبه درهمکرد) و رتبه 34 را از میان 74 دانشگاه جامع (رتبه میان دانشگاهای جامع) کسب نماید.
 
این رتبه‌ها بر اساس داده‌های دانشگاه‌ها طی 3سال 1396-1398 محاسبه شده است. 

پایگاه ISC از سال گذشته علاوه بر رتبه دانشگاه‌های جامع، رتبه‌بندی جدیدی را با عنوان رتبه درهمکرد معرفی نمود که در آن دانشگاه‌های جامع، صنعتی، پژوهشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌های هنر، دانشکده‌های علوم کشاورزی و دانشگاه‌های زیرنظام، همگی در کنار هم سنجیده شده و رتبه‌بندی می‌گردند.

📊 بر این اساس دانشگاه خلیج فارس در رتبه‌بندی به شرح زیر آمده است:

سال

رتبه درهمکرد

بازه داده‌های مورد استفاده

1398-1399

47-60

1395-1397

1399-1400

43

1396-1398

 
📊 همچنین رتبه دانشگاه خلیج فارس در میان دانشگاه‌های جامع از سال 1395 به بعد (پیش از سال 95 روش‌شناسی ISC بسیار متفاوت بوده است.) به شرح زیر است:

 

سال

رتبه در میان دانشگاه‌های جامع

بازه داده‌های مورد استفاده

1395-1396

31-40

1392-1394

1396-1397

42-50

1393-1395

1397-1398

41-50

1394-1396

1398-1399

31-40

1395-1397

1399-1400

34

1396-1398

 


در روش‌شناسی ISC معیارهای کلی زیر با وزن‌های اثرگذاری نشان داده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 

ده دانشگاه برتر کشور در رتبه‌بندی درهمکرد سال 1399-1400 به شرح زیر اعلام شده است:

 

رتبه

نام دانشگاه

1

تهران

2

فردوسی مشهد

3

صنعتی امیرکبیر

4

صنعتی شریف

5

تربیت مدرس

6

علم و صنعت ایران

7

شهید بهشتی

8

جامع امام حسین

9

صنعتی اصفهان

10

شیراز


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
🌐 برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه نمایید:
 

https://ur.isc.ac/Home/RankIranUniv 
 
 
 
آرشیو اخبار