بدنه خبر

خانه /حضور دکتر رحمن دشتی در لیست ...

حضور دکتر رحمن دشتی در لیست اعضای هیات علمی برتر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی در همکاری با جامعه و صنعت

دوشنبه / 03 بهمن 1401

به گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رحمن دشتی، دانشیار دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده گروه مهندسی برق در لیست اعضای هیات علمی برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در همکاری با جامعه و صنعت قرار گرفت.
معاونت پژوهش و فناوری این موفقیت را به این ایشان و خانواده دانشگاه  تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان دارد.
 
 
 
 🌐 برای اطلاعات بیشتر به صفحه شخصی ایشان مراجعه نمایید:
 
آرشیو اخبار