بدنه خبر

خانه /حضور دانشگاه خلیج فارس در بین ...

حضور دانشگاه خلیج فارس در بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایرانی پراستناد برتر دنیا

سه‌شنبه / 23 خرداد 1402


 

 📃پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) که به معرفی پژوهشگران، موسسات، انتشارات وکشورهای برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد ابتدا نشریات نمایه شده در پایگاه خود را به 22 حوزه موضوعی تقسیم کرده و سپس در هر حوزه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب می کند و یک درصد موسسات پر استناد برتر را انتخاب می نماید.

 

📊 22 حوزه موضوعی در طبقه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم عبارتند از:

علوم‌اجتماعی، شیمی، علوم گیاهی و جانوری، ایمنی‌شناسی، زیست‌شناسی و زیست‌شیمی، علوم اعصاب و رفتار، زمین‌شناسی، فیزیک، میکروبیولوژی، روانپزشکی/روانشناسی، علوم فضا، پزشکی بالینی، ریاضیات، محیط‌زیست و بوم‌شناسی، داروشناسی و سم‌شناسی، اقتصاد و تجارت، علوم رایانه، زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، مهندسی، علوم کشاورزی، علوم مواد و چند رشته ایی
 

براساس آخرین دو ماهنامه پایگاه شاخص‌های اساسی علم (که مربوط به بازه زمانی2022-2012 می‌باشد)، تعداد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در تمامی حوزه‌های موضوعی8557 مورد است که 115دانشگاه و موسسه پژوهشی از کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز در این فهرست مشاهده می‌شود.تعداد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی پراستناد برتر ایرانی در این پایگاه از 112مورد در سال گذشته به 115مورد در سال جاری رسیده است که دانشگاه خلیج فارس نیز در این لیست حضور دارد.

 

دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی پراستناد برتر ایران در 19حوزه موضوعی حضور داشته‌اند که بیشترین تعداد در حوزه موضوعی مهندسی با 59 دانشگاه و موسسه پژوهشی بوده است.

 
 

 
 
 

🌐برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه شود:

 
آرشیو اخبار