بدنه خبر

خانه /دومین حضور موفقیت آمیز ...

دومین حضور موفقیت آمیز دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی مؤسسه آموزش عالی تایمز

چهارشنبه / 07 تیر 1402


📃به تازگی مؤسسه آموزش عالی تایمز یازدهمین ویرایش رتبه بندی دانشگاه های آسیایی خود را منتشر کرده است. در این نسخه، 928 دانشگاه از 36 کشور/ منطقه حضور دارند که از این میان، 669 دانشگاه حائز رتبه شده اند. نسبت به سال گذشته، 99 دانشگاه به این رتبه بندی اضافه شده که از این میان، پاکستان، ایران و ترکیه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.
طبق نتایج به دست آمده در سال 2023، جایگاه اول و دوم در این رتبه‌بندی به 2 دانشگاه از کشور چین اختصاص یافته است. پرنماینده ترین کشور از میان کشورهای آسیایی ژاپن است و چین، هند، ایران و ترکیه در جایگاه بعدی قرار دارند. از میان 67 نماینده‌ی ایران، دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه ی 64، توانسته است بهترین جایگاه در سطح منطقه را به دست آورد.   

طبق فهرست اعلام شده از سوی مؤسسه آموزش عالی تایمز، دانشگاه خلیج‌فارس در سال جاری نیز موفق به حفظ جایگاه پیشین خود در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی شده است. این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که هر ساله بر تعداد دانشگاه‌های متقاضی برای ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی افزوده و رقابت برای حفظ جایگاه دشوارتر می شود. به عنوان مثال در ویرایش جدید، در حدود 12 درصد رشد در میان متقاضیان حضور در این نظام دیده می شود.

در رابطه با نسخه آسیایی نظام رتبه‌بندی تایمز ذکر این توضیح ضروری است که این نظام نیز مشابه نسخه بین المللی آن، از 13 شاخص عملکردی بهره می‌برد با این تفاوت که شاخص های یاد شده برای انعکاس بهتر ویژگی‌های مؤسسات آسیایی باز تنظیم می شود. شایان ذکر است که در این نظام، کلیه‌ی مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها اعم از آموزش، پژوهش، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی، مبنای قضاوت و مقایسه میان دانشگاه­‌ها قرار می‌گیرد، به نحوی که پژوهش و استنادها هر کدام با وزن 30 درصد، آموزش با وزن 25 درصد و درآمدهای صنعتی و چشم انداز بین المللی هر کدام با وزن 7.5 درصد مدنظر قرار داده می شود.

در تازه‌ترین ویرایش این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه خلیج فارس با قرارگیری در دسته ی امتیازی 23 -27.2 توانسته است در کنار دانشگاه هایی نظیر بوعلی سینا، اصفهان، خوارزمی، سمنان، شهید باهنر کرمان، یزد، شاهد، تربیت دبیر شهید رجایی، زنجان و علوم پزشکی زنجان، جایگاه 401-500 منطقه را به خود اختصاص دهد.


 
بالاترین امتیازات کسب شده برای دانشگاه خلیج فارس به ترتیب 48.5 امتیاز حاصل از درآمدهای صنعتی، 38.6 امتیاز از استنادها، 28.3 امتیاز از چشم انداز بین المللی، 18.9 امتیاز از آموزش و 16.7 امتیاز از پژوهش بوده استکه همگی در قیاس با امتیازات کسب شده در ویرایش پیشین حاکی از بهبود وضعیت آن است. کسب رتبه یازدهم در شاخص درآمدهای صنعتی و رتبه چهاردهم در شاخص چشم انداز بین المللی در میان 67 دانشگاه شرکت کننده از ایران از جمله نتایج درخشان کسب شده توسط دانشگاه خلیج فارس در ویرایش جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی مؤسسۀ آموزش عالی تایمزدر سال 2023 بوده است. 

در یک برآورد کلی، نتایج نسخه‌ی آسیایی رتبه بندی تایمز می تواند مبنای مناسبی برای مقایسه میان کشورهای این قاره‌ی کهن با سایر مناطق جهان فراهم آورد. به عنوان یکی از نتایج جالب توجه به دست آمده از این نظام رتبه‌بندی، می توان به بهبود قابل توجه میانگین استنادی کشورهای منطقه در قیاس با دیگر کشورهای جهان طی 5 سال گذشته اشاره نمود. به نحوی که شواهد حاکی از رشد نمرات استناد در این قاره، با سرعت بالاتری نسبت به مناطق دیگر جهان است. کشورهای هنگ کنگ، عربستان سعودی و چین، در حال حاضر امتیاز استنادی بالاتری نسبت به میانگین جهانی دارند. از طرف دیگر، گرایش های موضوعی غالب در منطقه ی آسیا، به موضوعات علوم و علوم اجتماعی مربوط می شود. تحقیقات در حوزه تجارت و اقتصاد به ویژه پراستناد هستند، و علوم و مهندسی کامپیوتر نیز از این حیث مورد توجه می باشد.


آرشیو اخبار