بدنه خبر

خانه /حضور دو عضو هیات علمی از ...

حضور دو عضو هیات علمی از دانشگاه خلیج فارس در فهرست پژوهشگران پراستناد برتر جهان

شنبه / 29 مهر 1402 

طبق تازه‌ترین گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال 2023 که برمبنای شاخص‌های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپس منتشر شده است؛ براساس تحلیل عملکرد استنادی یکساله، همچنین براساس تحلیل عملکرد استنادی طول خدمت، 2 پژوهشگر دانشگاه خلیج فارس در شمار پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر دنیا قرار گرفتهاند. بر اساس تحلیل عملکرد استنادی یک­ساله، دکتر پرویز ملک­ زاده، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک، در حوزه  موضوعی مهندسی با دریافت 703 استناد در سال 2022 و دکتر خدابخش نیکنام، عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی، در حوزه موضوعی شیمی با دریافت 285 استناد در سال 2022 در زمرۀ پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال 2023 قرار گرفته ­اند. همچنین براساس تحلیل عملکرد استنادی طول خدمت (سال­ های 1960 الی 2022)، دکتر پرویز ملک­ زاده با دارا بودن 6840 استناد و دکتر خدابخش نیکنام با دارا بودن 5301 استناد در شمار پراستنادترین پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا، در بازه زمانی 1960 الی 2022 قرار گرفته ­اند.

 
معاونت پژوهش و فناوری این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه خلیج فارس تبریک عرض می‌نماید.
 
 
🌐برای اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه شود:
 
آرشیو اخبار