بدنه خبر

خانه /دکتر رسول بلاوی از دانشگاه ...

دکتر رسول بلاوی از دانشگاه خلیج فارس در بین پژوهشگران پراستناد حوزه علوم انسانی قرار گرفت

شنبه / 18 آذر 1402

 

 
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در تازه ترین گزارش خود تعداد ۴۲۴ نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری را شناسایی و در ۱۶ حوزه­ موضوعی معرفی کرد.
 
در این گزارش دکتر رسول بلاوی استاد گروه زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خلیج فارس با 74 استناد رتبه 8 در بین پژوهشگران پراستناد گروه علوم انسانی قرار گرفت.
 
معاونت پژوهش و فناوری این موفقیت را به ایشان و خانواده دانشگاه خلیج‌فارس تبریک عرض می‌نماید.
 
 
آرشیو اخبار