بدنه خبر

خانه /برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری ...

برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس در سال 1402 مشخص شدند

سه‌شنبه / 21 آذر 1402

📃 به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ نشست تجلیل از پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس روز سه‌شنبه 21 آذر ماه 1402 در محل سالن ابن سینا دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
 
 
 
در این مراسم از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در زمینه های دانشجویان پژوهشگر برتر ، دانشمند یک درصد برتر دنیا بر مبنای اعلام پایگاه علوم جهان اسلام (ISC)، نویسندگان مقالات پراستناد در سال 2023 برمبنای اطلاعات پایگاه ESI، پژوهشگران برتر جوان ، واحدهای پژوهش و فناوری برتر و پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل شد.
 
 
 
 بر اساس ارزیابی های صورت گرفته اسامی برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری در سال 1402 به شرح زیر است:
 

پژوهشگران برتر دانشگاه: 

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی: دکتر یاسر امینی

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده: دکتر ولی­ اله غفاری

پژوهشگر برتر دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: دکتر سیدعبداللطیف هاشمی­ فرد

پژوهشگر برتر دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: دکتر فاضل شجاعی

پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی: دکتر رسول بلاوی

پژوهشگر برتر پژوهشکده: دکتر غلامرضا عبدی

 
 
پژوهشگران برتر جوان دانشگاه: 

پژوهشگر برتر جوان دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: دکتر یوسف کاظم ­زاده

پژوهشگر برتر جوان دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: دکتر محسن محرابی

پژوهشگر برتر جوان دانشکده جم: دکتر مجتبی عرب مؤمنی محمدآبادی


واحدهای پژوهش و فناوری برتر دانشگاه: 

واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده مهندسی: هسته پژوهش و فناوری سیستم رانش، دبیر هسته: دکتر سجاد حاجی­ زاده

واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: گروه پژوهش و فناوری منابع هیدروکربنی، انرژی و محیط زیست، دبیر گروه: دکتر رضا آذین

واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: هسته پژوهش و فناوری نانوبیوفوتونیک، دبیر هسته: دکتر محسن محرابی

واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی: گروه پژوهش و فناوری تاریخ شفاهی خلیج فارس، دبیر گروه: دکتر حسن الهیاری

واحد پژوهش و فناوری برتر دانشکده کسب و کار و اقتصاد: هسته پژوهش و فناوری بهره ­وری و توسعه پایدار، دبیر هسته: دکتر پرویز حاجیانی

واحد پژوهش و فناوری برتر پژوهشکده آب: هسته پژوهش و فناوری گلخانه ساحلی، دبیر هسته: دکتر علی دیندارلو

واحد پژوهش و فناوری برتر پژوهشکده خلیج فارس: هسته پژوهش و فناوری محیط زیست و تغییر اقلیم، دبیر هسته: دکتر علی­ محمد صنعتی

واحد پژوهش و فناوری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات: گروه پژوهش و فناوری اینترنت اشیاء و پردازش سیگنال، مدیر گروه: دکتر حیدر کشاورز

 

نویسندگان مقالات پر استناد در سال2023 بر مبنای اطلاعات پایگاه :ESI

دکتر احمد آذری

دکتر فاضل شجاعی

دکتر غلامرضا عبدی

خانم دکتر فریبا سهرابی

 

دانشجویان پژوهشگر برتر:

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی: محمد صادق­ پور

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده مهندسی: فرشید بحرانی­ فرد

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده:  ابراهیم دارابی

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: فاطمه محمدی­ نیا

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: محمد بهنام ­نیا

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده نفت،گاز و پتروشیمی: انیسه عبدلی

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: کوثر کهزادی

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی: محسن خاتمی­ نژاد

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی: کوثر جمری

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آمنه فروزان­ کمالی

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره کارشناسی دانشکده کسب و کار و اقتصاد: امیر اردشیر

دانشجوی پژوهشگر برتردوره کارشناسی ارشد دانشکده کسب و کار و اقتصاد: فاطمه شهابی

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده کسب و کار و اقتصاد:سارا سعادتمند
آرشیو اخبار