بدنه خبر

خانه /راه اندازی سامانه پژوهشی جدید ...

راه اندازی سامانه پژوهشی جدید و برگزاری کارگاه آموزشی سامانه

یکشنبه / 30 آذر 1399

 به اطلاع می‌رساند سامانه پژوهشی جدید دانشگاه خلیج فارس راه‌اندازی شده و در بستری جدید  به آدرس http://research.pgu.ac.ir دردسترس همکاران بزرگوار قرار دارد. تلاش شده است این سامانه در مرحله اول اجرا امکان ثبت فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای محترم هیات علمی دانشگاه را کاملا منطبق بر «آیین‌نامه ارزشیابی عملکرد پژوهش و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس» فراهم نماید.

برای ورود به سامانه می‌توانید از گذرواژه: (کد ملی عضو) و رمز عبور: (کد ملی عضو) استفاده نمایید. 

به منظور آشنایی اعضای محترم با سامانه پژوهشی جدید کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه 3 دی ماه 1399 ساعت 10 الی 12 به صورت برخط برگزار می‌گردد. تارنمای برگزاری کارگاه:

https://meet.pgu.ac.ir/b/res-jn7-c4c

چند نکته مهم:

- تمامی رکوردهای ثبت و تایید نهایی شده در سامانه قبلی به سامانه جدید منتقل شده است.

- در این سامانه صفحات شخصی اعضای هیات علمی بر اساس رکوردهای ثبت و تایید نهایی شده در سامانه ساخته شده است. این صفحات در بخش گروه‌های آموزشی سامانه قابل دسترسی است. اطلاعات عضو هیات علمی که در صفحه شخصی نمایش داده می‌شود، بعد از ورود به سامانه در بخش «صفحه شخصی من» قابل ویرایش است.

آرشیو اخبار