بدنه خبر

خانه /نتایج رتبه بندی تایمز آسیایی ...

نتایج رتبه بندی تایمز آسیایی 2024

شنبه / 29 اردیبهشت 1403 📃دانشگاه خلیج‌ فارس در سال جاری همانند سه سال گذشته با کسب رتبه بین المللی 401-500 موفق به حفظ جایگاه پیشین خود در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز 2024 شده است.
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس، نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی تایمز در سال 2024، تعداد 739 دانشگاه از 31 کشور جهان را در بردارد. نسبت به سال گذشته، ۹۸ دانشگاه به این رتبه بندی اضافه شده که از این میان، کشورهای هند، ترکیه، ایران و پاکستان بیشترین تعداد دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. در نظام رتبه بندی دانشگاههای آسیایی سال 2024 از ایران تعداد 73 دانشگاه حضور دارند که حدود 10 درصد کل دانشگاه های این نظام رتبه بندی را شامل می شوند.

 

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز در سال 2024 از 18 شاخص عملکردی (در مقایسه با 13 شاخص عملکردی در سال 2023) مشابه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهانی استفاده می‌کند، البته  این شاخص‌ها برای انعکاس ویژگی‌های مؤسسات آسیایی مجدداً تنظیم شده‌اند. در این رتبه بندی، دانشگاه ها در تمام ماموریت های اصلی خود  بر اساس 5  معیار کلی آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، صنعت و چشم انداز بین المللی  مورد ارزیابی قرار می گیرند تا جامع ترین و متعادل ترین مقایسه های موجود ارائه شود.

 

دانشگاه خلیج‌ فارس در سال جاری نیز همانند سه سال گذشته با کسب رتبه بین المللی 401-500 موفق به حفظ جایگاه پیشین خود در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز 2024 شده است. دانشگاه خلیج‌فارس با دانشگاه های علوم پزشکی اراک، شهید مدنی آذربایجان،  بوعلی سینا، حکیم سبزواری، علوم پزشکی کرمان، لرستان، علوم پزشکی قم، شهید باهنر کرمان، شهرکرد، علوم پزشکی شهرکرد، مراغه، صنعتی ارومیه، یاسوج، و علوم پزشکی زنجان هم رتبه است. حفظ جایگاه دانشگاه خلیج فارس در این نظام رتبه بندی از این لحاظ حائز اهمیت است که هر ساله بر تعداد دانشگاه‌های متقاضی برای ارزیابی در این نظام رتبه‌بندی افزوده و رقابت برای حفظ جایگاه دشوارتر می شود.

 
براساس نتایج نظام رتبه بندی تایمز آسیایی (THE) 2024 که اخیرا منتشر گردیده است، دانشگاه خلیج فارس با 3 پله صعود موفق به قرارگیری در جمع 4 دانشگاه جامع برتر ایران در کنار دانشگاه‌های قم، تبریز‌ و فردوسی مشهد در شاخص چشم‌انداز بین‌المللی در این نظام رتبه بندی گردیده است.دانشگاه خلیج فارس با کسب 38/2 امتیاز در شاخص چشم انداز بین‌المللی با دانشگاه استانبول (ترکیه) و دانشگاه اوچانومیزو (ژاپن) در این شاخص هم امتیاز گردیده است.قابل اشاره است که دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی آسیایی تایمز 2024 در امتیاز کل موفق به تثبیت جایگاه خود در رده 500-401 گردیده است.
 
 

📊 بالاترین امتیازات کسب شده برای دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های آسیایی تایمز 2024 به ترتیب، امتیاز حاصل از کیفیت پژوهش 44.4، چشم انداز بین المللی 38.2، درآمد حاصل از صنعت 28.8، آموزش 21.5 و پژوهش 17.2 است. همه امتیازات فوق خصوصاْ کسب رتبه 4 در شاخص چشم انداز بین المللی  و کسب رتبه 8 در شاخص درآمد صنعتی در میان دانشگاه های جامع ایران از جمله نتایج درخشان کسب شده توسط دانشگاه خلیج فارس در ویرایش جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی مؤسسۀ آموزش عالی تایمز در سال 2024 بوده است.

 
 
 
 

 


آرشیو اخبار