بدنه خبر

خانه /نتایج رتبه بندی تایمز جوان ...

نتایج رتبه بندی تایمز جوان 2024

شنبه / 12 خرداد 1403

 

📃 براساس نتایج نظام رتبه‌بندی تایمز جوان (THE) 2024 که اخیرا منتشر گردیده است، دانشگاه خلیج‌فارس موفق به کسب رتبه 3 در بین تمام دانشگاه‌های جوان ایرانی در شاخص چشم‌انداز بین‌المللی شد. خاطر نشان می‌سازد، دانشگاه خلیج‌فارس در شاخص چشم‌انداز بین‌المللی بین دانشگاه‌های جامع جوان ایران نیز موفق به کسب رتبه 2 گردیده است.

 

براساس نظام رتبه‌بندی تایمز، دانشگاه جوان به دانشگاهی اطلاق می شود که عمر کمتر از 50 سال داشته باشد. این رتبه‌بندی جهت ارزیابی وضعیت دانشگاه‌های جهان هر ساله منتشر می‌شود که دانشگاه خلیج فارس در رده کلی موفق به کسب رده 500-401 در بین دانشگاه‌های جوان جهان در سال 2024 گردیده است.

 
آرشیو اخبار