بدنه خبر

خانه /ثبت فعالیت های پژوهش و فناوری ...

ثبت فعالیت های پژوهش و فناوری در سامانه پژوهشی

یکشنبه / 31 مرداد 1400


 
 
📃 مدیریت پژوهش و فناوری درحال برنامه ریزی جهت محاسبه پژوهانه انفرادی اعضای محترم هیات علمی در سال ۱۴۰۰ و همچنین محاسبه امتیاز پژوهشی تعیین سهمیه پارساها برای سال ۱۴۰۱ است، لذا از همکاران محترم درخواست میگردد حداکثر تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ جهت ثبت کلیه فعالیت های خود در سامانه پژوهشی اقدام نمایند.
 
📎جهت کسب اطلاعات تکمیلی به نامه با شماره پیگیری ۱۶۸۶۵۲ در سامانه سادا مراجعه گردد.
آرشیو اخبار