مشخصات پژوهش

خانه /استفاده از نشانگر AFLP برای ...
عنوان استفاده از نشانگر AFLP برای تعیین جنسیت در خرما (Phoenix dactylifera L.)
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها 508
چکیده 0
پژوهشگران سکینه اسفندیاری (دانشجو)، محمد مدرسی (استاد راهنما)، حسین وطن پور (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد راهنما)، سیدجواد حسینی (استاد مشاور)، رحیم خادمی (استاد مشاور)