مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر ...
عنوان بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم گندم، تحت تنش خشکی در شرایط استان بوشهر
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها 451606
چکیده 0
پژوهشگران امانی لیلا (دانشجو)، محمد مدرسی (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد راهنما)، علی دیندارلو (استاد مشاور)، عباس بناری (استاد مشاور)