مشخصات پژوهش

خانه /تولید حلال یوتکتیک با پایه ...
عنوان تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها 171
چکیده 0
پژوهشگران فاطمه استوار (دانشجو)، احمد جامه خورشید (استاد راهنما)، احمد آذری (استاد راهنما)، خدابخش نیکنام (استاد مشاور)، حسین اسکندری (استاد مشاور)