مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی تنوع ژنتیکی مقاومت به ...
عنوان ارزیابی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری برق زدگی و برخی از مهم ترین صفات مرتبط با عملکرد نخود در شرایط دیم
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علی سلیمی (نفر اول)، محمد مدرسی (نفر دوم)، همایون کانونی (نفر سوم)، فاطمه جمالی (نفر چهارم)