مشخصات پژوهش

خانه /طراحی مدل ساختاری اقدامات ...
عنوان طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، علیرضا پویا (نفر دوم)، شمس الدین ناظمی (نفر سوم)، زهرا ناجی عظیمی (نفر چهارم)