احمد قربان پور

خانه /احمد قربان پور
احمد قربان پور
نام و نام خانوادگی احمد قربان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Environmental Energy and Economic Research 7(3) (2023) 1-12
2
اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) 1 (1402) 134-152
3
Studies in Systems, Decision and Control 1 (2023) 427-444
4 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 23(1) (1401) 197-219
5
International Journal of Services, Economics and Management 14 (2023) 1-21
6 مطالعات مدیریت راهبردی 13(51) (1401) .
7
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - (2022) -
8
The International Journal of Knowledge Processing Studies Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5 (2022) 27-42
9 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 12 (1401) 59-79
10 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
11 اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) چاپ انلاین (1400) چاپ انلاین
12 مدیریت صنعتی 13(2) (1400) 222-245
13
Environmental Energy and Economic Research 5(4) (2021) 1-13
14 مدیریت سازمان های دولتی 9(3) (1400) 29-44
15
Materials Today: Proceedings xxxx (2021) xxxx-xxxx
16 پژوهش های مدیریت در ایران 25 (1400) 51-72
17 مدیریت تولید و عملیات 11(3) (1399) 73-94
18
Journal of Gas Technology (2021) ،
19 نظریه های کاربردی اقتصاد 7(4) (1399) 85-116
20 دانش پیشگیری و مدیریت بحران 4 (1399) 363-378
21 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 139-156
22 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
23 مدیریت بهره وری (1398) 77104
24 اقتصاد و مدیریت شهری (1398) 21-40
25 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی (1397) 169200
26 پژوهش های نوین در تصمیم گیری (1396) 267،288
27 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (1395) 154،168
28 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1395) 1،20
29 مدیریت شهری (1394) 71،86
30 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1394) 33،47
31 پژوهشنامه مدیریت اجرایی (1391) ،