احمد قربان پور

خانه /احمد قربان پور
احمد قربان پور
نام و نام خانوادگی احمد قربان پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
international journal of research in industrial engineering 13 (2024) 116-151
2 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره 12، شماره 47 (1403) 45-77
3
Environmental Energy and Economic Research 7(3) (2023) 1-12
4
Journal of Systems Thinking in Practice 2(2) (2023) 78-92
5
اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) 1 (1402) 134-152
6
Studies in Systems, Decision and Control 1 (2023) 427-444
7 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 23(1) (1401) 197-219
8
International Journal of Services, Economics and Management 14 (2023) 1-21
9 مطالعات مدیریت راهبردی 13(51) (1401) .
10
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - (2022) -
11
The International Journal of Knowledge Processing Studies Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5 (2022) 27-42
12 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 12 (1401) 59-79
13 پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) جلد 22 شماره 1 (1401) 33-52
14 اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق) چاپ انلاین (1400) چاپ انلاین
15 مدیریت صنعتی 13(2) (1400) 222-245
16
Environmental Energy and Economic Research 5(4) (2021) 1-13
17 مدیریت سازمان های دولتی 9(3) (1400) 29-44
18
Materials Today: Proceedings xxxx (2021) xxxx-xxxx
19 پژوهش های مدیریت در ایران 25 (1400) 51-72
20 مدیریت تولید و عملیات 11(3) (1399) 73-94
21
Journal of Gas Technology (2021) ،
22 نظریه های کاربردی اقتصاد 7(4) (1399) 85-116
23 دانش پیشگیری و مدیریت بحران 4 (1399) 363-378
24 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 139-156
25 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
26 مدیریت بهره وری (1398) 77104
27 اقتصاد و مدیریت شهری (1398) 21-40
28 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی (1397) 169200
29 پژوهش های نوین در تصمیم گیری (1396) 267،288
30 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (1395) 154،168
31 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1395) 1،20
32 مدیریت شهری (1394) 71،86
33 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان (1394) 33،47
34 پژوهشنامه مدیریت اجرایی (1391) ،