مشخصات پژوهش

خانه /اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر ...
عنوان اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دلبستگی بر بخشش در زنهای آسیب دیده از خیانت زناشویی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مصطفی دهقانی (نفر اول)، خالد اصلانی (نفر دوم)، عباس امان الهی (نفر سوم)، غلامرضا رجبی (نفر چهارم)