مشخصات پژوهش

خانه /طراحی مدل دوسطحی اقدامات ...
عنوان طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و تحلیل فازی اهمیت- عملکرد آنها جهت ارتقای بهرهوری سبز (مطالعه موردی: صنایع پتروشیمی استان بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)