مشخصات پژوهش

خانه /الگوی ساختاری- تفسیری تاب ...
عنوان الگوی ساختاری- تفسیری تاب آوری زنجیره تامین: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، احسان رسولی (نفر دوم)