مشخصات پژوهش

خانه /مدل یکپارچه آموزش، پژوهش و ...
عنوان مدل یکپارچه آموزش، پژوهش و نوآوری در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رضا آذین (نفر اول)