مشخصات پژوهش

خانه /تخمین تبخیرتعرق مرجع روزانه ...
عنوان تخمین تبخیرتعرق مرجع روزانه به کمک مدل یادگیری عمیق، جنگل تصادفی و درخت تصمیم (مطالعه موردی: دشت سیستان)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران هادی سیاسر (نفر اول)، علی دیندارلو (نفر دوم)