مشخصات پژوهش

خانه /نقش طرح واره های ناسازگار ...
عنوان نقش طرح واره های ناسازگار اولیه، سیستم فعال سازی-بازداری رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران یوسف دهقانی (نفر اول)، صادق حکمتیان فرد (نفر دوم)