مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثر کشندگی عصاره چریش و ...
عنوان بررسی اثر کشندگی عصاره چریش و زیتون تلخ و اثر سینرژیستی اسانس مورتلخ در کنترل کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فریبا سهرابی (نفر اول)، محمدامین کهن مو (نفر دوم)