مشخصات پژوهش

خانه /Thermoluminescence and ...
عنوان
Thermoluminescence and photoluminescence properties of NaCl:Mn, NaCL:Cu nano-particles produced using co-precipitation and sono-chemistry methods
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
Co-precipitation Sono-chemistry Thermoluminescence Photoluminescence Nanoparticles
چکیده
The NaCl: Cu and NaCl: Mn nanoparticles (NPs) were produced by co-precipitation and sono-chemistry methods and their thermoluminescence (TL) and photoluminescence (PL) properties were studied. By decreasing the particles size a considerable increase in sensitivity of the samples to high dose gamma radiation was observed. The NPs produced by sono-chemistry method have smaller size, homogeneous structure, more sensitivity to high gamma radiation and less fading than of those produced by co-precipitation method.
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، زهره سعیدی (نفر سوم)، احمد رمضانی مقدم آرانی (نفر چهارم)، احسان صادقی (نفر پنجم)، سمیه هارونی (نفر ششم به بعد)