مشخصات پژوهش

خانه /تفکیک دز نوترون و گاما در ...
عنوان تفکیک دز نوترون و گاما در میدان های آمیخته(n-γ (Am-Be، 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها گرماتابی ، دزیمتری نوترون ، میدان آمیخته ، نسبت دو قله
چکیده در این تحقیق، امکان استفاده از دزیمتر Al2O3:C-α (TLD-500) برای تخمین دز گاما در میدان های مرکب نوترون و گاما با استفاده از روش نسبت دو قله بررسی شد. قله اصلی این دزیمتر از دو قله همپوش تشکیل شده است. نسبت شدت گرماتابی قله 2 به قله 1 این دزیمتر در میدان خالص گاما (137Cs) 49/1 و برای میدان نوترون Am-Be این نسبت 12/1 به دست آمد. قرص های TLD-500 مشخص به طور جداگانه، از 7 درصد تا 48 درصد دز کل در 6 مرحله پرتودهی شدند. نتایج به دست آمده موفقیت استفاده از این دزیمتر در روش نسبت دو قله را نشان می دهند
پژوهشگران احسان صادقی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، محسن محرابی (نفر سوم)