مشخصات پژوهش

خانه /ساخت نانوبلور لیتیوم تترا ...
عنوان ساخت نانوبلور لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احتراقی و بررسی رفتار لومینسانس آن
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ترمولومینسانس ، نانوذره ، لیتیوم تترابورات ، دزیمتری ، فوتولومینسانس
چکیده در این پژوهش، نانوذرات لیتیوم تترابورات به روش احتراقی ساخته شده اند. ساختار، شکل و اندازه نانوذرات به وسیله الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده تشکیل نانوبلورهای لیتیوم تترا بورات را تایید می کند. همچنین منحنی تابش ترمولومینسانس نانوذرات در برابر پرتو گاما رسم شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که منحنی تابش این نانوذرات، از پنج قله در دما های 415، 451، 523، 572 و 635 درجه کلوین تشکیل شده است که هم پوشانی زیادی دارند. نانوذرات حاصل در بازه 5 تا 1000 گری نسبت به پرتوهای گاما یک پاسخ خطی از خود نشان می دهند و محوشدگی آن ها در مدت یک ماه 31 درصد بوده است. علاوه بر این، از روی منحنی جذب نانوذرات گاف انرژی نمونه ها محاسبه شده است که مقدار تقریبی 5.56 eV به دست آمده است
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، سهیلا حسنلو (نفر سوم)، احسان صادقی (نفر چهارم)