مشخصات پژوهش

خانه /ساخت و بهینه سازی نانوذرات ...
عنوان ساخت و بهینه سازی نانوذرات لیتیوم تترا بورات آلاییده با مس به روش احتراقی جهت استفاده در آشکار سازی پرتو گاما
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ترمولومینسانس، فوتولومینسانس، لیتیوم تترابورات ، نانوذرات.
چکیده در این پژوهش نانوذرات لیتیوم تترابورات آلاییده با مس به روش احتراقی ساخته شدهاند و خواص ترمولومینسانس و فوتولومینسانس آنها بررسی شده است. اندازه، شکل و ساختار نانوذرات بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و الگوی راش پرتو ایکس(XRD) مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از فرمول شرر و ویلیامسون- هال اندازه نانوذرات به ترتیب 35 و 38 نانومتر تخمین زده شده است که با عکس های میکروسکوپ الکترونی همخوانی دارد. جابجایی قله در منحنی فوتولومینسانس نانوذرات نسبت به مواد تودهای از 420 نانومتر به 399 نانومتر تاییدکننده افزایش گاف انرژی و در نتیجه کاهش اندازه ذرات می باشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نانوذرات ساخته شده به این روش دارای حسایت بالا و پاسخ خطی نسبت به پرتوهای گاما در بازه10000 گری می باشند.
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، سهیلا حسنلو (نفر سوم)