مشخصات پژوهش

خانه /بررسی آزمایشگاهی عملکرد جلیقه ...
عنوان بررسی آزمایشگاهی عملکرد جلیقه خنک کننده تجاری حاوی مواد تغییر فاز در شرایط محیطی بسیار گرم و مرطوب
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها پارامترهای فیزیولوژیکی، جلیقه خنک کننده، مواد تغییر فاز، ذخیره انرژی گرمایی
چکیده اثر دما بر میزان کارایی افراد در محیط های کاری انکارناپذیر است. از جمله روش های کاهش استرس های دمایی، استفاده از جلیقه های خنک کننده حاوی مواد تغییر فاز است. با این حال عملکرد فیزیولوژیکی این جلیقه ها محل تردید می باشد. به همین دلیل برای بررسی برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی، در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی عملکرد جلیقه خنک کننده تجاری حاوی مواد تغییر فاز در شرایط محیطی بسیار گرم و مرطوب پرداخته شده است. به منظور انجام این بررسی پارامترهای فشار خون، ضربان قلب و راحتی حرارتی افراد را مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که جلیقه خنک کننده بر روی پارامترهای فیزیولوژیکی ضربان قلب و فشار خون تأثیرگذار نبوده است؛ با این وجود تأثیر مثبتی بر روی احساس حرارتی افراد داشته است.
پژوهشگران شبنم یوسفی (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)، سعید طهماسبی (نفر سوم)