مشخصات پژوهش

خانه /شبیه سازی عملکرد بسته حاوی ...
عنوان شبیه سازی عملکرد بسته حاوی مواد تغییر فاز مورد استفاده در جلیقه های خنک کننده به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها شبیه سازی، مواد تغییر فاز، جلیقه خنک کننده، دینامیک سیالات محاسباتی، ذخیره انرژی گرمایی
چکیده در این مقاله به بررسی عملکرد یک جلیقه خنک کننده حاوی ماده تغییر فاز تجاری با نرم افزار ANSYS به منظور بررسی ادعای شرکت سازنده پرداخته شده است. به منظور اثبات یا رد ادعای شرکت مذکور، پارامترهایی مانند میانگین دمای ماده تغییر فاز، میانگین دمای هوای درون جلیقه و درصد ذوب ماده تغییر فاز بررسی شد. نتایج نشان داد که عملکرد حرارتی این جلیقه خنک کننده، مطابق با ادعای شرکت سازنده می باشد و مدت زمان حفظ عملکرد حرارتی آن حدود 3 ساعت می باشد.
پژوهشگران شبنم یوسفی (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)، سیده مینا امیرسادات (نفر سوم)