مشخصات پژوهش

خانه /تدوین نقشه راه اینترنت اشیا ...
عنوان تدوین نقشه راه اینترنت اشیا در استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده اینترنت اشیا مفهومی جدید در فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی است و منظور شبکهی دیجیتال بهم پیوسته از اشیا گوناگون در یک بستر هوشمند میباشد. امروزه این مفهوم کاربرد گستردهای در سراسر جهان دارد و عمده فعالیتهای امروزهی دنیای فناوری، به دنبال هوشمندسازی تمامی ابزارها و نیازمندیهای انسان است. به دلیل اهمیت فناوری نوین اینترنت اشیا و کاربردهای گستردهی آن، سراسر جهان در تلاش برای استفاده از پتانسیلهای آن میباشند. در ایران نیز در همین راستا پروژهها و برنامهریزیهای گوناگونی در دست تدوین و اجرا میباشد. استان بوشهر با توجه به پتانسیلهای فراوان صنعتی، کشاورزی، آبزیپروری و حوزههای فعال دیگر؛ این توانمندی را در خود دارد که با استفاده از فناوری اینترنت اشیا بتواند با راهاندازی کسب و کارهای متنوع در این حوزه به توسعهی پایدار دست یابد. از الزامات و گامها در راستای توسعهمندی شبکه اینترنت اشیا و تدوین پیشنهادیه برای کسب و کارهای بالقوه، تدوین نقشه راه میباشد تا بتوان گامهای هوشمندانهای در این مسیر برداشت. لذا در این پژوهش هدف تدوین نقشه راه اینترنت اشیا برای کسب و کارها و نیز سیاستگذاریهای کلان حمایتی و دولتی میباشد.
پژوهشگران حبیب رستمی (نفر اول)، احمد کشاورز (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون و کار استان بوشهر
زمان شروع طرح 1398-01-18
زمان خاتمه طرح 1398-12-29
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود