مشخصات پژوهش

خانه /کنترل و ذخیره رواناب فصلی ...
عنوان کنترل و ذخیره رواناب فصلی عبوری از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس با استفاده از گودال تغذیه مصنوعی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده یکی از کم هزینه ترین راه حل های مدیریت رواناب، ایجاد گودال های کوچک تغذیه مصنوعی در مسیر آبراهه های فصلی به منظور ذخیره سازی سیلاب و سپس نفوذ آن به داخل سفره های آب زیرزمینی می باشد. این روش یک روش جدید بوده و تحقیقات اندکی روی آن صورت گرفته است. در تحقیق حاضر، گودال قدیمی مخروبه موجود در قسمت شرقی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برای احداث یک گودال تغذیه مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. با انجام عملیات خاکبرداری، این گودال به گونه ای ترمیم و بهسازی می شود که دیواره های آن کاملاً عمودی باشند. سپس در ورودی و خروجی گودال، سازه های اندازه گیری دبی نصب می شود. همچنین در داخل گودال، اشل اندازه گیری سطح آب نصب می شود. با اندازه گیری های میدانی دبی ورودی و خروجی از گودال و همچنین سطح آب داخل گودال در طی سیلاب های سال آبی 99-98، اثربخشی گودال تغذیه مصنوعی به منظور کنترل و تغذیه مصنوعی سیلاب های عبوری از مسیل دانشکده ارزیابی می شود. در صورت اثربخش بودن طرح اجرا شده، استفاده از گودال های تغذیه مصنوعی به منظور کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی استان بوشهر به سازمان های مربوطه معرفی می شود. همچنین امید بر آن است که بتوان از طریق احداث این پروژه، سالانه بیش از 10000 متر مکعب سیلاب با کیفیت را داخل سفره آب زیرزمینی ذخیره نمود تا بتوان از طریق چاه های موجود در دانشکده آن را استحصال نمود.
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول)، جهانشیر محمد زاده هابیلی (نفر دوم)، محمدامین کهن مو (نفر سوم)، امین کشاورز (نفر چهارم)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1399-04-21
زمان خاتمه طرح 1400-01-19
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر _