مشخصات پژوهش

خانه /روایت موفقیت تعاونی مجذوب ...
عنوان روایت موفقیت تعاونی مجذوب گستر جنوب
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده تعاونی یکی از اشکال و مدل های اقتصادی در بسیاری جوامع است. این مهم در جامعه ایران که مبتنی بر قوانین اسلامی است شکلی دو چندان یافته است. از طرفی مشارکت زنان در تعاونی ها به معنای استفاده از پتانسیل نیمی از جامعه است. بر این اساس، این پژوهش در پی آن است تا ضمن روایت موفقیت تعاونی مجذوب گستر جنوب به انگیزه و اهداف شکل گیری تعاونی، جامعه هدف تامین نیرو و عوامل موفقیت آن را بررسی نماید. این پژوهش به روش تاریخ شفاهی و با تکنیک مصاحبه و گردآوری اطلاعات به صورت روایی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند، شرایط شخصی بنیان گذار تعاونی مجذوب گستر و واقع شدن در بستر یک آسیب اجتماعی و نیاز به مدیریت بهینه زندگی از انگیزه های اصلی تاسیس این تعاونی بوده است. از طرفی و با درک شرایط زنانی با ویژگیهای خود، سعی شده است تا کارکنان این تعاونی از میان زنان درگیر با پدیده اعتیاد انتخاب شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهند، انتخاب مکان مناسب، دسترسی به بازار مواد اولیه و بازار فروش مناسب بعلاوه رعایت اصل همدلی و ارتباط سازنده میان مدیر و کارکنان از علل اصلی موفقیت این تعاونی بوده است.
پژوهشگران حسن الهیاری (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
زمان شروع طرح 1399-12-17
زمان خاتمه طرح 1400-01-17
مدت‌زمان مصوب 1
فایل پوستر _