مشخصات پژوهش

خانه /ساخت نانوذرات کلسیم سولفات ...
عنوان ساخت نانوذرات کلسیم سولفات آلاییده شده با ناخالصی ایتربیم به روش شیمیایی هم رسوبی و بررسی رفتار ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ترمولومینسانس، کلسیم سولفات، هم رسوبی، فوتولومینسانس، نانوذرات، پرتو گاما.
چکیده در این تحقیق نانوذرات کلسیم سولفات آلاییده شده با درصدهای مختلفی از ناخالصی ایتربیم با استفاده از روش شیمیایی هم رسوبی ساخته شده اند. خصوصیات ساختاری و ظاهری نانوذرات به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش پرتوی ایکس مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش ویلیامسون-هال اندازه تقریبی 36 نانومتر برای ذرات به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نانوذرات ساخته شده با حضور سرفکتنت ساختار همگن و تقریباً کروی شکل دارند. هم چنین منحنی تابش ترمولومینسانس نسبت به پرتوی گاما و طیف فوتولومینسانس نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. در طیف گسیلی فوتولومینسانس نانوذرات یک قله مشخص در طول موج 1070 نانومتر دیده می شود که به خوبی برای یون های ایتربیم شناخته شده اند و مربوط به انتقال الکترونی از ترازهای 2F5/2 به 2F7/2 می باشد. علاوه براین نتایج نشان می دهد که ذرات ساخته شده در این روش در دزهای بالا به پرتو گاما حساس می باشند و در بازه 10 تا 104 گری از خود پاسخ خطی نشان می دهند. میزان محوشدگی نمونه ها در طی یک ماه 10 درصد می باشد.
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، صادق کریمی (نفر دوم)