مشخصات پژوهش

خانه /مکان یابی خطا در شبکه های ...
عنوان مکان یابی خطا در شبکه های توزیع با استفاده از ترکیب روش امپدانسی و فرورفتگی ولتاژ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده شبکه های توزیع در تمام سطوح شهرها و روستاها گسترده شده اند و این شبکه ها دارای انشعاب ها، زیرانشعاب ها و بارهای زیرخط می باشند. مکان یابی دقیق خطا در سیستم های توزیع باعث بهبود شاخص های قابلیت اطمینان و بازده آنها می شود. در این مقاله یک روش ترکیبی جدید برای مکان یابی خطای تک فاز، دوفاز و سه فاز به زمین در شبکه های توزیع پیشنهاد می گردد. همچنین از یک الگوریتم مکان یاب امپدانسی خطا برای پیداکردن محل های ممکن خطا استفاده می شود. سپس از روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم تطابق فرورفتگی ولتاژ برای تعیین بخش دارای خطا استفاده می شود. در این روش پس از وقوع خطا، محل های ممکن خطا با استفاده از الگوریتم امپدانسی تعیین می شوند. سپس خطاهای مشابهی به طور جداگانه در محل های ممکن تعیین شده، شبیه سازی می شوند. در ادامه ولتاژ ابتدای فیدر ذخیره می شود و آن گاه دامنه و فاز اختلاف ولتاژها تعیین و بانک داده آنلاین تولید می گردد. برای تشخیص خطای حقیقی، داده های این بانک با دامنه و زاویه اختلاف ولتاژهای به دست آمده و ثبت شده (در ابتدای فیدر) مقایسه می شوند. محل واقعی خطا با مقدار تطبیق هر محل خطای ممکن تعیین می شود.
پژوهشگران رحمن دشتی (نفر اول)، محمد دیسی (نفر دوم)