مشخصات پژوهش

خانه /سند توسعه کارآفرینی و نوآوری ...
عنوان سند توسعه کارآفرینی و نوآوری استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده پژوهش حاضر در استان بوشهر، در همین راستا و با هدف شناسایی وضعیت شاخص‏های کارآفرینی در استان و ارائه برنامه‏ ها و سیاست‏ های توسعه کارآفرینی در سه فاز صورت گرفته است. در فاز اول، جهت تحلیل شاخص‏های کارآفرینی در استان پس از بررسی مدل‏های مختلف، مدل دیده ‏بان جهانی کارآفرینی انتخاب گردید و سپس اطلاعات گردآوری و مقدار آن‏ها در سطح استانی و در سطح تمامی شهرستان‏ های استان محاسبه شد. نتایج نشان می‏ دهد، در بیشتر شاخص ‏ها وضعیت استان نسبت به سطح کشور نامناسب‏تر می‏ باشد. فرایند عملیاتی کارآفرینی در استان بوشهر نشان می‏ دهد در برابر مجموع فعالیت‏ های کارآفرینانه در ایران، 6 درصد خروج داوطلبانه از کسب و کار داریم. بنابراین مجموع فعالیت های کارآفرینانه خالص در ایران برابر 6 درصد است. به عبارت دیگر در حدود 6 درصد جمعیت بزرگسال استان درگیر انواع فعالیت‏ های کارآفرینی در ایران هستند. پس از تحلیل دقیق وضعیت موجود، در فاز دوم، اقدام به سیاست‏گذاری و ارائه برنامه توسعه کارآفرینی گردید. بر این اساس توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در بین شهروندان، بهبود محیط کسب ‏وکار استان و توانمندسازی نیروی انسانی کارآفرین و توسعه شبکه‏ های همکاری به عنوان راهبردهایی که می‏ توانند به بهبود و توسعه کارآفرینی در استان کمک نمایند ارائه شد و سپس متناسب با هر یک بسته اقدامات اجرایی لازم تهیه گردید. در فاز سوم، به منظور کمک به تصمیم‏ سازی برای مدیران، مقایسه شاخص‏ها در شهرستان‏های مختلف و با متوسط کشور، بررسی روند شاخص ‏ها در شهرستان‏ های استان در طی زمان، ذخیره‏ سازی داده ‏ها و نتایج، امکان گزارش ‏گیری و بهره ‏برداری از نتایج توسط مخاطبین خاص یک داشبورد مدیریتی(BI) طراحی شده است
پژوهشگران رضا جلالی (نفر اول)، عبدالمجید مصلح (نفر دوم)، زعیمه نعمت الهی (نفر سوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
زمان شروع طرح 1399-01-01
زمان خاتمه طرح 1400-07-30
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود