مشخصات پژوهش

خانه /بررسی نفوذ گاز متان از لوله ...
عنوان بررسی نفوذ گاز متان از لوله های کامپوزیتی خطوط تغذیه گاز شهری
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده تامین انرژی به عنوان نیرو محرکه صنعت در تکنولوژی رو به گسترش دنیای جدید حیاتی به نظر می رسد. استفاده از سوخت های فسیلی با وجود استفاده رو به گسترش منابع انرژی خورشیدی و هسته ای نقش اساسی در این میان ایفا می کند. در بین سوخت های فسیلی سهم گاز طبیعی غیر قابل انکار است. امروزه با وجود استفاده از گاز طبیعی به صورت گاز طبیعی مایع و گاز طبیعی فشرده، در بسیاری از موارد، در صنعت و زندگی روزمره از گاز طبیعی در فاز گازی استفاده می شود. در بیشتر کشورها برای انتقال مطمئن و مداوم و ارزان گاز طبیعی از لوله های سراسری انتقال با جنس آلیاژ فولادی استفاده می شود. ابعاد و فشار کاری و شرایط طراحی در استانداردها پیش بینی شده است. با توجه به وظیفه خطوط، لوله های فولادی در تماس با محیط قرار می گیرند و شرایط مختلف محیطی روی جداره فلزی این لوله ها اثرات متفاوتی می گذارد که با وجود اعمال پوشش و استفاده از حفاظت کاتودیک باز هم به مرور زمان این صدمات باعث کاهش ضخامت جداره لوله می شوند تا جایی که این امر منجر به کاهش ضخامت جداره از مقدار مطمئن و استاندارد خود می شوند. با توجه به اهمیت استفاده از خطوط انتقال گاز کامپوزیتی در شرکت گاز استان بوشهر، در این پروژه میزان نشتی یا همان نفوذ گاز متان در خطوط انتقال گاز شهری که از جنس کامپوزیت بر پایه اپوکسی می باشند، اندازه گیری می شود. هم‎چنین تاثیر پارامترهایی نظیر دما و فشار های مختلف بر روی میزان نفوذ صورت گرفته از میان کامپوزیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این پروژه پس از طراحی و ساخت ستاپ آزمایشگاهی شامل سلول های نفوذ و حلالیت، آزمایشات مربوطه انجام شده است. به کمک داده های کاهش فشار گاز درون سل نفوذ و سل حلالیت که به دلیل نفوذ گاز درون کامپوزیت اتفاق می افتد و با انجام مدلسازی انتقال جرم، میزان ضریب نفوذ مولکولی گازهای متان و اتان به صورت جداگانه در دماهای مختلف برآورد شده است. پس از آن به کمک ضریب نفوذ برآورد شده و با استفاده از داده های عملیاتی خط لوله از جمله اندازه قطر و فشار کاری خط لوله، میزان فلاکس انتقال جرم به واسطه نفوذ گازهای متان و اتان به صورت جداگانه برآورد شده است و در نهایت با انجام مدلسازی انتقال جرم گاز در هوای اطراف لوله، توزیع غلظت هر کدام از گازهای متان و اتان بر حسب فاصله از خط لوله کامپوزیتی با فرض انجام انتقال جر
پژوهشگران احمد آذری (نفر اول)، حسین رهیده (همکار)، امیر رستمی (همکار)، انصارپور میثم (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت گاز استان بوشهر
زمان شروع طرح 1397-09-07
زمان خاتمه طرح 1400-06-31
مدت‌زمان مصوب 33
فایل پوستر دانلود