مشخصات پژوهش

خانه /تهیه پلتفرم تصاویر پزشکی با ...
عنوان تهیه پلتفرم تصاویر پزشکی با یادگیری ماشین
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها یادگیری ماشین، پردازش تصاویر پزشکی
چکیده پژوهش در راستای تهیه پلتفرم پردازش تصاویر پزشکی
پژوهشگران حبیب رستمی (نفر اول)، احمد کشاورز (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار سازمان انتقال خون
زمان شروع طرح 1400-02-13
زمان خاتمه طرح 1401-01-27
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود