مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ...
عنوان ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی استان بوشهر بر اساس برنامه دیده‏ بان جهانی کارآفرینی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ارزیابی، کارآفرینی، اکوسیستم، دیده بان جهانی کارآفرینی
چکیده در این پژوهش بر اساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی اکوسیستم استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس وضعیت استان در شاخص‏های محیط کسب‏وکار، ارزش اجتماعی درباره کارآفرینی و ادراکات کارآفرینانه و فعالیت‏های کارآفرینی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اکثر شاخص‏های مورد بررسی وضعیت استان بوشهر نسبت به سطح کشور نامناسب‏تر می‏باشد. فرایند عملیاتی کارآفرینی در استان بوشهر نشان می‏دهد در برابر مجموع فعالیت‏های کارآفرینانه (11.2 درصد) در استان، 7 درصد خروج داوطلبانه از کسب و کار داریم. بنابراین مجموع فعالیت‏های کارآفرینانه خالص در استان برابر 4.2 درصد است. به عبارت دیگر در حدود 4.2 درصد جمعیت بزرگسال استان درگیر انواع فعالیت‏های کارآفرینی هستند. لازم به ذکر است که خالص کارآفرینی در سال قبل، 6 درصد بوده است.
پژوهشگران رضا جلالی (نفر اول)، عبدالمجید مصلح (همکار)، زعیمه نعمت الهی (همکار)، هادی بالوئی جام خانه (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
زمان شروع طرح 1399-12-17
زمان خاتمه طرح 1401-05-03
مدت‌زمان مصوب 14
فایل پوستر دانلود