مشخصات پژوهش

خانه /عوامل اجتماعی-فرهنگی افسردگی ...
عنوان عوامل اجتماعی-فرهنگی افسردگی زنان شهر بوشهر و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر نقش رسانه استانی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها افسردگی زنان بوشهر
چکیده افسردگی از دیرباز به عنوان یکی از نابسامانی های روانی عمده شناخته شده است اما در دو دهه اخیر اهمیت این بیماری، هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منافع درمانی ملت ها تحمیل می نماید، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده است که، تأمین سلامت زنان، از عوامل مهم در ثبات و پایداری خانواده و جامعه به شمار می رود و اگر چه پژوهش های زیادی در مورد افسردگی در میان زنان صورت گرفته است اما پژوهشی که به بررسی واکاوی علل و عوامل افسردگی زنان بوشهر پرداخته باشد یافت نشد و غالب پژوهش های صورت گرفته به پیش بینی افسردگی از طریق چند متغیر و یا بررسی اثربخشی برنامه های درمانی بر کاهش سطح افسردگی زنان پرداخته اند. علاوه بر این نظر به اینکه داشتن یک برنامه مداخله ای مناسب برای پیشگیری و درمان افسردگی در زنان بوشهر، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر در بروز افسردگی در این جمعیت می باشد و با توجه به اینکه تاکنون بررسی عوامل موثر بر افسردگی زنان بوشهر در هیچ مطالعه ای مورد بررسی قرار نگرفته است، این پژوهش با هدف بررسی و واکاوی علل و عوامل موثر بر افسردگی زنان شهر بوشهر و راهکارهای مقابله با آن انجام خواهد شد تا از یافته های آن در رسانه استان (صدا و سیما) در قالب برنامه های آموزشی و درمانی استفاده شود تا از طریق نسبت به شناسایی این عوامل، کاربست مداخلاتی جهت کاهش این علل و در نتیجه کاهش میزان افسردگی زنان اقدامات لازم صورت پذیرد.
پژوهشگران مصطفی دهقانی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-08-16
زمان خاتمه طرح 1401-04-07
مدت‌زمان مصوب 5
فایل پوستر دانلود