مشخصات پژوهش

خانه /توسعه فناوری ساخت نانوالیاف ...
عنوان توسعه فناوری ساخت نانوالیاف بر پایه آلژینات با کنترل رهش عصاره گیاهی بنه کوهی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها نانوالیاف، پانسمان زخم، الکتروریسی، دارورسانی
چکیده در این مطالعه، با توجه به این که دارو فرایند التیام را تسریع می بخشد، عصاره بنه کوهی (Pistacia atlantica) به ترکیب پلیمری آلژینات/ پلی-وینیل الکل با استفاده از روش ترکیب افزوده می شود. نانوالیاف تولیدی با استفاده از طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، گرما وزن سنجی (TGA) و آزمون استحکام کششی مشخصه سازی خواهد شد. همچنین داده های رهش دارو توسط مدل رهش دارو ارائه شده ارزیابی می گیرد.
پژوهشگران شهریار عصفوری (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
زمان شروع طرح 1400-01-11
زمان خاتمه طرح 1401-02-29
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود