مشخصات پژوهش

خانه /مطالعه دگرشکلی غیریکنواخت در ...
عنوان مطالعه دگرشکلی غیریکنواخت در پهنه‎ها‎ی برشی کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان، نیریز
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مطالعات ساختاری و جنبش شناختی بر روی سنگ‎های دگرشکل شده کمربند دگرگونی سنندج-سیرجان به عنوان بخشی از کوهزاد زاگرس نشان می‎دهد که دگرشکلی در شرایط رخساره شیست سبز- آمفیبولیت صورت گرفته است. جهت برش غالب top-to-the-SEبوسیله ساختارهایی مانند بودین‎های نامتقارن، میکافیش، پورفیروکلاست‎های غلافی، چین‎های کشیده، رخ‎کنگره ای نامتقارن و بافتار‎های محور c کوارتز تایید می گردد. واکاوی عدد تاوایی جنبشی متوسط با استفاده از روش‎های مبتنی بر بافتار کوارتز و پورفیروکلاست‎های چرخیده نشان‎دهنده وجود 44 درصد برش ساده و 56 درصد برش محض در طی دگرشکلی شکل‎پذیر برش عمومی می باشد که در ارتباط با رژیم جریان ترافشارشی مایل بوجود آمده است. مقادیر متغیر برش ساده نسبت به زمان دگرشکلی نشان دهنده آنست که در مراحل ابتدایی دگرشکلی مولفه برش محض نقش اساسی داشته و با پیشرفت دگرشکلی مولفه برش ساده افزایش یافته است.
پژوهشگران سعیده کشاورز (نفر اول)، علی فقیه (نفر دوم)، مجید شاه پسند زاده (نفر سوم)، سعید زارعی (نفر چهارم)