مشخصات پژوهش

خانه /ساخت و بهینه­سازی ...
عنوان ساخت و بهینه­سازی نقاط­­کوانتومی گرافن و نانوذرات نیمه متخلخل سیلیکایی جهت استفاده در درمان سرطان به روش نورپویا درمانی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها نورپویا درمانی، حساس کننده نوری، تولید گونه های اکسیژن واکنشی، نقاط کوانتومی گرافن، نانو ذرات نیمه متخلل سیلیکایی
چکیده روش هیدروترمال بدلیل سازگار با محیط زیست، آسان و عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت انتخاب شد. در یک ساخت معمولی، مقدار ماده اولیه برای کربن، در آب دیونیزه حل خواهد شد. این مخلوط با استفاده از روش هیدروترمال یک مرحله ای در یک اتوکلاواستیل ضدزنگ با روکش تفلون در دماها و زمان های متفاوت برای بدست آوردن نتیجه ی بهینه در کوره قرار داده می شود. نمونه اولیه مایع شفاف (بی رنگ) است و پس از ساخت نقاط کوانتومی گرافن به نارنجی تغییر خواهد کرد. از گلوکز و مواد طبیعی به عنوان پیش ماده استفاده می شود و سه فاکتور غلظت پیش ماده، تاثیر pH، زمان و دمای واکنش با استفاده از روش هیدروترمال، بررسی خواهد شد. 2.روش ساخت نانوذرات متخلل سیلیکایی را می توان به صورت مراحل زیر توصیف کرد: (1) ستیل تری متیل آمونیوم برومید و تری اتانول امین در آب مقطر دوبار تقطیر تحت هم زدن شدید و در شرایط رفلاکس، در دمای تعیین شده حل خواهد شد. (2) سپس تترا اتیل اورتوسیلیکات به عنوان منبع سیلیکا به محلول آبی (1) اضافه کرده و مخلوط حاصل مجدداً به مدت1ساعت در شرایط مشابه قبلی، هم زده خواهد شد. ظهور رسوب جسم ژلاتینی سفید از حالت بی رنگ پس از زمان مورد نظر، نشان دهنده تشکیل نانوساختارهای سیلیس است. (3) به منظور جمع آوری نانوذرات سیلیس ساخته شده، این مخلوط تا دمای اتاق سرد شده و سپس محلول با دور4000 سانتریفیوژ شود. رسوب بدست آمده به منظور از بین بردن باقیمانده های ناخواسته، دو بار با اتانول شسته شود. (4) پس از آن، ساختارهای نیمه متخلل با استفاده از خارج کردن الگو (استیل تری متیل آمونیوم برومید) از منافذ ایجاد می شود. در انتها نانوذرات بدست آمده توسط اتانول شسته، و برای برای تجزیه و تحلیل BET و اصلاح آمین در اتانول معلق می شوند. 3.روش ساخت نقاط کوانتومی های گرافن جایگزیده در نانو ذرات نیمه متخلل سیلیکایی: دو ماده مورد نیاز با توجه به روش های بالا ساخته می شوند و به روش التراسونیک بهم اضافه می شوند. 4.اضافه کردن ناخالصی به ساختارنقاط کوانتومی های گرافن جایگزیده در نانو ذرات نیمه متخلل سیلیکایی: در هنگام ساخت نقاط کوانتومی گرافن جایگزیده در نانو ذرات نیمه متخلل سیلیکایی مقادیر مختلف ناخالصی به نمونه ها اضافه می شود. 5.نورپویا درمانی: مهم ترین عامل مورد بررسی در نورپویا درمانی سنجش میزان اکسیژن یگانه است. که در این پژوهش به منظ
پژوهشگران حسین شیرکانی (نفر اول)، صادق کریمی (نفر دوم)، محسن محرابی (نفر سوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار پارک علم و فناوری خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-08-15
زمان خاتمه طرح 1401-07-15
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود