مشخصات پژوهش

خانه /کارگروه زمین شناسی در بسته ...
عنوان کارگروه زمین شناسی در بسته کاری یکم پروژهمطالعات ازدیاد برداشت میدان نوروز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها میدان نوروز.خلیج فارس.زمین شناسی
چکیده اطلاعات زمین شناسی میدان نوروز برای انجام خروجی 1 از بسته شماره 1 پروژه "مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها در جهت بهینه سازی فرآیند های تولید و افزایش ضریب برداشت" در بهمن ماه سال 1399 (بخش اول گزارش ها) و در اردیبهشت 1400 (بخش دوم گزارش ها) در اختیار گروه زمین شناسی قرار گرفت. بر این اساس، برای رسیدن به هدف نهایی در خروجی 1 کلیه اطلاعات، داده ها و گزارش های موجود مورد بررسی و ارزیابی کیفی قرار گرفته و در نهایت کمبودهای اطلاعاتی نظیر داده های مربوط به مقاطع نازک، اطلاعات مغزه و خرده های حفاری، داده های ژئوشیمی، داده های ژئوفیزیکی، اطلاعات هیدرودینامیک مخزن گزارش شده است. به دلیل گستردگی اطلاعات زمین شناسی و تخصص های مختلف (رسوب شناسی، چینه شناسی، زمین شناسی ساختمانی، ژئوشیمی، زمین شناسی نفت و مهندسی مخزن و ...) مورد نیاز، ابتدا داده ها دسته بندی و سپس اطلاعات لازم برای هر بخش از کل گزارش های موجود استخراج شده است. سپس یک گزارش خلاصه از آخرین نتایج مطالعات ارائه شده است. برای داده های موجود، نمودارهای درختی رسم و در انتهای گزارش آورده شده است. نمودار کیفی داده ها و کمبودهای موجود نیز تهیه شده است. گزارش های خام موجود برای مدل های دینامیک و استاتیک زمین شناسی در خروجی 2 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. داده های لرزه ای از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و ناقص ارائه گردیده اند که این بخش نیاز به تکمیل دارد. مطالعه هندسی تاقدیس و بررسی ارتباط ساختاری مخازن و گسل ها نیز می بایست با جزئیات بشتری مورد بررسی قرار گیرند.
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول)، علی رنجبر (همکار)، سید رضا منصوری (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس.شرکت نفت فلات قاره
زمان شروع طرح 1399-08-01
زمان خاتمه طرح 1401-01-28
مدت‌زمان مصوب 4
فایل پوستر دانلود