مشخصات پژوهش

خانه /ویژگی های کیفی میگوی خشک-نمک ...
عنوان ویژگی های کیفی میگوی خشک-نمک سود شده (آجیلی) تحت تاثیر پیش تیمارهای مختلف و متغیرهای خشک کردن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها میگوی خشک+روش های خشک کردن+چربی+پروتئین+تیوباربیتوریک اسید
چکیده خشک کردن مواد غذایی باعث کم کردن محتوای رطوبت از فعالیت آبی فرآورده تا سطحی می شود که دارای برخی امتیازات تکنولوژیک همچون: افزایش طول عمر ماندگاری محصول، آسانی حمل و نقل و دستکاری، انتقال ویژگی های مطلوب مانند بو، رنگ و طعم مزه است. روشهای خشک کردن متعددی برای نگهداری میگو استفاده می شود که هدف آن جلوگیری از فساد و تجزیه میگو قبل از مصرف است. به هرحال برخی از این روشها دارای اثرات منفی روی کیفیت میگو می باشد که می تواند ترکیبات تغذیه ای، پذیرش مصرف کننده را کاهش داده و نیز باعث خطرات انسانی شود. بنابراین در این مطالعه بهترین روش برای خشک کردن میگو بررسی می شود که تاثیری بر ویژگی های تغذیه ای، میکروبی و حسی آن نداشته باشد.
پژوهشگران امین اوجی فرد (نفر اول)، اکبر عباس زاده (همکار)، حسن حبیبی (همکار)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1400-06-03
زمان خاتمه طرح 1402-01-21
مدت‌زمان مصوب 17
فایل پوستر دانلود