مشخصات پژوهش

خانه /ساخت و بهینه سازی نقاط ...
عنوان ساخت و بهینه سازی نقاط کوانتومی گرافن و نانوذرات نیمه متخلخل سیلیکا جهت استفاده در درمان سرطان به روش نورگرما درمانی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها درمان سرطان، نورگرما درمانی، شیمی درمانی، نقاط کوانتومی گرافن، نانوذرات نیمه متخلخل سیلیکا
چکیده روش ساخت نقاط کوانتومی گرافن روش هیدروترمال می باشد. در واقع در این روش مقداری از پیش ماده را به آب مقطر اضافه می شود و تحت همزن مغناطیسی هم زده می شوند. سپس محلول نهایی را در اتوکلاو و در ادامه در کوره قرار داده می شوند. در نهایت محلول نهایی را پس از مدت زمان ماندن در کوره بیرون آورده می شود و جهت به دست آوردن نقاط کوانتومی گرافن در اندازه ی کوچک تر تحت سانتریفیوژ قرار می گیرد . نانوذرات سیلیس متخلخل با استفاده از پیش ماده های ستیل تری متیل آمونیوم برومید و تری اتیل آمین که به آب مقطر اضافه می شوند و سپس تحت هم زدن شدید، در شرایط رفلاکس، حل می شود. در ادامه مقداری تتراتیل ارتوسیلیکات به محلول آماده شده اضافه می شود و مخلوط حاصل دوباره مانند شرایط قبلی هم زده می شود.بعد از این یک رسوب ژله ای سفید از حالت بی رنگ پدید می آید که نشان دهنده ی تشکیل نانوساختار های سیلیس است. به منظور جمع آوری نانوذرات سیلیس سانتریفیوژ می شود. ماده به دست آمده با اتانول شسته می شود. سپس ساختار متخلخل با استفاده از استخراج الگو از منافذ ایجاد می شود . برای پوشش دادن نانوذرات سیلیس متخلخل توسط نقاط کوانتومی گرافن از روش اولتراسونیک استفاده می شود . برای به دست آوردن نتایج جهت استفاده از این نانوذرات در نورگرما درمانی می توان با استفاده یک سیستم ساده درون آزمایشگاه اطلاعات لازم را به دست آورد. برای این کار به یک سنسور دما، فیبر نوری، لیزر مادون قرمز نزدیک نیاز است؛ فقط کافی است با استفاده از فیبر که به سنسور دما وصل است و این سنسور با محلول در ارتباط است، تابش لیزری به محلول صورت گیرد و سپس تغییرات دمایی و درواقع افزایش دما ناشی از تابش لیزر را از سنسور دما مشاهده کرد، که این نشان-دهنده ی همان اثر نورگرما درمانی می باشد
پژوهشگران حسین شیرکانی (نفر اول)، صادق کریمی (نفر دوم)، محسن محرابی (نفر سوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار پارک علم و فناوری خلیج فارس
زمان شروع طرح 1400-08-15
زمان خاتمه طرح 1401-07-15
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود