مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی CFD مشعل طراحی شده ...
عنوان مدلسازی CFD مشعل طراحی شده کوره واحد الفین به منظور بررسی رفتار هیدرودینامیکی و احتراقی مشعل با سه سوخت متفاوت
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها کوره، مشعل، طراحی مشعل، شبیه سازی، دینامیک سیالات محاسباتی
چکیده این پروژه با هدف مدل سازی CFD مشعل طراحی شده توسط شرکت شعله صنعت در کوره واحد الفین و بررسی رفتار هیدرودینامیکی و احتراقی مشعل ها انجام شده است. در بخش اول از پروژه، پس از مطالعات جامع کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده، بررسی مدل های آشفتگی، مدل های احتراقی، مدل های سینتیکی برای بخش احتراق انجام شد و بهترین مدل های مورد نیاز با مطالعات پیشینه کار استخراج شد. در نهایت مدل آشفتگی ، مدل احتراقی غیر پیش آمیخته و مدل سینتیکی جهت شبیه سازی کوره الفین مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با داده های دریافتی از کارفرما، هندسه و داده های مربوط به شرایط جریان طبقه بندی و سپس جهت استفاده در طراحی هندسه و شرایط مرزی کوره مورد استفاده قرار گرفتند. در بخش دوم پروژه پس از گردآوری اطلاعات اولیه به شبیه سازی جریان سیال داخل کوره واحد الفین به صورت سه بعدی مطابق با شرایط کوره های واحد الفین پارس جنوبی پرداخته شد. هدف از بخش دوم پروژه که نتایج آن در گزارش حاضر در فصل دوم آورده شده است، صحت سنجی و اعتبار سنجی، نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها، با داده های خروجی کوره در شرایط عملیاتی است. لازم به ذکر است که در فصل دوم گزارش ابتدا مدل سازیCFD هیدرودینامیک جریان سیال در مشعل های کف و دیواره انجام شده است. هدف از این مدل سازی مشخص کردن جریان جرمی خروجی از هر کدام از نازل های مشعل ها با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها می باشد. با توجه به موقعیت متفاوت نازل ها روی مشعل ها، نتایج نشان می دهد که از هر نازل دبی متفاوتی از جریان گاز سوخت خارج می شود که خود تاثیر بسزایی در فرآیند اختلاط با جریان هوا و احتراق دارد پس از طراحی هندسه مورد مطالعه قرار گرفته کوره واحد الفین (که در این پروژه تنها یک زون از کوره است)، مدل شبکه بندی شد. به منظور انتخاب شبکه بهینه با توجه به این نکته که تعداد شبکه تاثیر به سزایی بر زمان حل و دقت نتایج داشت مبحث استقلال نتایج از ساختار شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در فصل دوم شبکه های مختلفی (از نظر اندازه و تعداد شبکه ها) مورد بررسی قرار گرفته و شبکه بهینه برای اهداف مدل سازی های بعدی معرفی شده و در فصل های بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اعتبار سنجی نتایج به کمک داده های عملیاتی انجام شده است که نتایج نشان دهنده ی دقت قابل توجه مدل می باشد. کانت
پژوهشگران احمد آذری (نفر اول)، روح اله فاتحی (همکار)، سیده مینا امیرسادات (همکار)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار دانشگاه خلیج فارس- شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت
زمان شروع طرح 1400-03-30
زمان خاتمه طرح 1401-12-21
مدت‌زمان مصوب 5
فایل پوستر دانلود